Barn og ungdom

Barn og ungdom

– rutiner ved behandling

Barn og ungdom er sårbare grupper som i liten grad kan gjøre gode autonome vurderinger for egen helse.

Siden norske myndigheter i utgangspunktet ikke har fastsatt spesielle begrensninger eller ekstra pålegg om hvordan alternative behandlere skal opptre når pasienten er et barn, er det spesielt viktig å benytte seg av utøvere som er medlem av utøverorganisasjoner med høy faglig standard og yrkesetiske retningslinjer – som Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon eller tilsvarende.

Frem til du er 16 år er det i hovedsak dine foresatte som bestemmer over hvilken helsebehandling du skal få. Er du mellom 16 og 18 år kan du selv bestemme behandlinger og hvem som skal få vite hva om helsen din. Barn og ungdom får imidlertid økende råderett over egen helse fra de er 12 år frem til de blir myndig – noe som også påvirker deres anledning til selv å oppsøke alternativ behandler. Jfr. Lov om pasient- og brukerrettigheter

Hos meg gjelder følgende rutiner og retningslinjer:

  • Barn 0 – 16 år
    Foresatt alltid til stede under konsultasjon og behandling og har signert helseopplysningskjema/samtykkeerklæring.
    Fra barnet er 12 år gis det rett til å medvirke. Graden av medvirkning skal tilpasses alder og modning. Hovedregelen er at barnet samtykker sammen med foreldrene.
  • Ungdom 16 +
    Helserettslig myndighetsalder er 16 år. Da får man myndighet til å avgi samtykke og til å medvirke på andre måter i behandlingen. Helserettslig myndighetsalder gjelder også for behandling av informasjon. Pasienten velger selv om foresatt eller annen omsorgsperson skal være til stede under konsultasjon og/eller behandling.

Ved første konsultasjon/første gangs behandling skal alltid helseopplysningsskjema/samtykkeerklæring fylles ut. Her vektlegges opplysninger om pasienten har oppsøkt lege eller annet helsepersonell på forhånd og om pasienten allerede får konvensjonell eller annen behandling. Under konsultasjonen registreres nåværende tilstand og eventuell sykehistorie.

Ved videre behandlinger gjennomføres en oppfølgingssamtale for å se hvordan effekten av behandlingen har vært og om det eventuelt er behov/ønsker for endringer.

Se også

1 tanke om “Barn og ungdom”

Kommentarer er stengt.