Helsepolitikk

En solid fagorganisasjon skaper økt trygghet

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er landets største fagorganisasjon for naturterapeuter. Gjennom fokus på pasientsikkerhet, kompetanseheving og helseinnovasjon, arbeider NNH kontinuerlig for å gi pasienter og brukere et trygt naturmedisinsk behandlingstilbud. Det at NNH også er fullverdig medlem av World Naturopathic Federation, gjør at jeg føler meg ekstra trygg på at mine interesser som terapeut blir godt ivaretatt.

Nå i høst ble NNHs styreleder John Petter Lindeland oppnevnt som representant for alternative behandlerforbund i senterrådet for Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved UiT Norges arktiske universitet. Med John Petter i rollen er jeg trygg på at jeg som terapeut, her har fått en dyktig representant med mye erfaring og faglig integritet i en faglig viktig og fremtidsrettet sammenheng. Det skaper også en trygghet for mine pasienter.

Se mer informasjon om mine behandlinger