massasje

Movemberkampanje

Movemberkampanje

Det er en kjensgjerning at menn søker helsehjelp sjeldnere enn kvinner. Som følge av det har menn generelt sett dårligere helse og, ikke overraskende, lavere gjennomsnittsalder enn kvinner. I mitt virke som terapeut møter jeg mange gutter og menn som har lidelser og plager de har utsatt å få hjelp med – og mange av disse plagene kunne ha vært unngått dersom de hadde oppsøkt hjelp tidligere. En Movemberkampanje er en ypperlig mulighet for å sette fokus på gutter og menns helse og samtidig støtte opp om et prisverdig prosjekt som gjør en god jobb i en rekke land.

Bidrag til Movember

Som et bidrag til å støtte helsefremmede prosjekter rettet mot menn, får alle som bestiller massasjetime i løpet av november, 50 % rabatt. Jeg donerer så et tilsvarende beløp til Movember – en frivillig organisasjon som tar menns helse og psykiske tilstand på alvor, og som har fokus på menns helse i en global sammenheng.

Massasje øker blod- og lymfesirkulasjon, strekker muskler og løser opp arrvev, øker bevegelse i leddene og stimulerer nervesystemet. Massasje øker tilstrømning av næringsstoffer og tømming av avfallsstoffer i muskler og vev. Massasje stimulerer de sensoriske reseptorene i huden og det underliggende vevet. Jfr. NOU 1998:21 Alternativ medisin

Siden 2003 har Movember finansiert mer enn 1 250 prosjekter rettet mot menns helse verden over. Movember jobber for å øke forskningen rundt menns helse og påvirke måten helsetjenester når ut til og støtter menn på. Målsettinga er å forhindre at menn dør for unge.

NB! Movemberkampanje gjelder massasjebehandlinger merket (Svein). Prisen justeres til halv pris ved betaling, og jeg sender oppsamlet beløp til Movember i slutten av måneden.

Med denne beskjedne kampanjen ønsker jeg å rette fokus på at også gutter og menn kan oppsøke naturterapeutiske helsetjenester. Jeg ønsker at flere skal få oppleve den gevinsten man kan få ved å gjøre noe med egen helse.

Dersom du ikke har anledning til å bestille time, kan du være med å støtte Movember ved å donere et valgfritt beløp på https://no.movember.com/donate

For relaterte sider og artikler om menn og helse, se Mannehelse

Se mer informasjon om mine massasjebehandlinger