Naturterapi

Hvorfor velger jeg tittelen naturterapeut?

Helt siden jeg var ferdig utdannet homøopat i 1994 har jeg holdt meg strengt til tittelen homøopat. Homøopati har vært terapifaget mitt i alle disse årene, og jeg har ikke sett behov for å kalle meg annet. Men – min erfaring i møte med mine pasienter har etter hvert slipt og formet min terapeutiske hverdag til å passe en ny virkelighet. Mine pasienters behov har rett og slett endret seg, med nye vinklinger på helsemessige problemstillinger – og behov for mer allsidig kunnskap og utvidete behandlingstilbud.

Her på slutten av 2021 har jeg derfor valgt å registrere meg som naturterapeut MNNH i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene – med homøopati som hovedbehandlingsform.

Forvirrende tittelbruk

For meg ble det etter hvert litt underlig å tilby massasjeterapi som homøopat, og henvendelser jeg mottok, viste at det virket noe underlig for andre også. Flere av de som kom for behandling, var usikre på hva behandlingen egentlig skulle gå ut på. Så lenge jeg tilbyr flere terapiformer i min praksis, er det mer ryddig å bruke tittelen naturterapeut MNNH – en tittel som i større grad favner om det jeg driver med. Så kan heller homøopati, massasjeterapi, aromaterapi etc. være mine spesialområder.

Som terapeutmedlem i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon gir det også mening.

For å sitere NNHs utdanningsdokument:

– De ulike naturmedisinske terapiformene kan være svært ulike i sin praktiske utøvelse, men virkningsmekanismene vil være de samme. Forklaringsmodellene de bygger på er sammensatt av ulike begreper, mest bestemt ut ifra hvilken kultur de har oppstått i og hvilken teknikk/redskap som blir anvendt. Likevel er også her fellesnevneren slående. Sammen vil de komplettere hverandre, og derved danne forståelsesmodeller som vil kunne innvirke positivt på den praktiske utøvelsen av de enkelte terapiformene. Se NNHs utdanningspolitikk og NNHs utdanningsdokument

Se også NNHs styreleder John Petter Lindelands kommentar om temaet Sjølvmelding: Kven er vi?

Felles fagidentitet

Noe av det som går igjen i NNHs utdanningspolitikk, er å etablere en felles fagidentitet som går utover den enkelte terapiformen og en felles tittel – naturterapeut MNNH. Internasjonalt går det i retning av tittel naturopat og naturopati som behandlingsform, med flere integrerte terapiformer, som akupunktur, aromaterapi, homøopati, massasje, refleksologi, urtemedisin etc. World Naturopathic Federation (WNF) er en av organisasjonene som går i bresjen for dette, og siden NNH nå er fullverdig medlem i WNF, vil nok internasjonalt samarbeid stå høyt på agendaen i årene fremover.

Som Iva Lloyd, president i World Naturopathic Federation, så fint beskriver det i et intervju i Naturterapeuten – NNHs tidsskrift for naturmedisin:

– Som naturopatiske utøvere er vi så heldige å ha flere behandlingsmetoder å tilby pasientene. Det er vanlig at naturopatiske behandlinger inkluderer flere metoder i hver økt – som kostholdsråd, oppfordring om livsstilsendringer, rådgivning om stresshåndtering, foreskrivning av urter eller homøopatmedisiner, akupunktur og en eller annen form for kroppsaktivitet.

– World Naturopathic Federations hovedoppgave er å fremme det naturopatiske yrket globalt, skape anerkjennelse og gode reguleringer – og å hjelpe til med å høyne naturopatiske utdanningsstandarder. Ved å samarbeide med internasjonale organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO), kan det naturopatiske yrket få større anerkjennelse og integrering i det globale helsevesenet. Naturopati og naturopatisk medisin blir praktisert i flere land enn noe annet tradisjonelt og komplementært medisinsk system. Naturopati har en unik evne til å bygge bro og støtte urfolks behandlingsmetoder i hvert enkelt land. Med fokus på livsstil, ernæring og urtemedisin kan det fungere som et grunnleggende medisinsk system.

Med slike uttalelser er det med stolthet jeg som registrert naturterapeut MNNH kan ønske alle mine pasienter og følgere EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!