Psykisk helse

50 % rabatt på all massasje på Verdensdagen for psykisk helse!

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. I Norge er Verdensdagen en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, og blir markert av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele landet .

50 % rabatt

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse tilbyr jeg 50 % rabatt på all massasjebehandling.

Klikk på Online timebestilling, velg Svein Johannessen, velg passende lengde på massasjebehandlingen og finn passende tidspunkt (rabatten gjelder kun terapeut Svein Johannessen og kun på selve dagen). Her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet.

Rabatten blir trukket fra ved betaling etter behandling. Både kort og Vipps kan benyttes.

Stress undergraver psykisk helse

Mange aspekter ved psykisk helse ble utfordret under koronapandemien. Allerede før pandemien gjorde sin immars i 2019 levde anslagsvis én av åtte mennesker globalt med en psykisk lidelse. Estimater anslår økningen i både angst og depressive lidelser på mer enn 25 % i løpet av det første året av pandemien. Denne situasjonen har skapt en global krise for mental helse, som gir næring til kort- og langvarig stress og undergraver den mentale helsen til mange mennesker. (Kilde: Verdens helseorganisasjon)

Kan berøring og massasje hjelpe?

Til alle tider har fysisk berøring vært brukt for å berolige og trøste. Berøring gir en følelse av velvære og påvirker helsetilstanden.

Massasje er en utmerket måte å gi fysisk kontakt og nærhet på, noe som skaper en følelse av trygghet og tillit og er med på å redusere stressnivået i kroppen. Avspenningsmassasje skaper fysisk og mentalt velvære.

I følge en studie fra 2020 hemmer massasje produksjonen av hormonet kortisol som setter menneskekroppen i en kamp- og flukttilstand. Avspenningsmassasje i trygge omgivelser får deg til å slappe av og reduserer nivået av kortisol i kroppen. Frykt og angst dempes, og stressnivået avtar.

I følge en studie fra 2004 fører massasje til forhøyet nivå av hormonene dopamin og serotonin. Dopamin er en nevrotransmitter som fører til økt følelse av glede og tilfredshet. Serotonin har antidepressiv virkning. Dermed vil massasje kunne bidra til å redusere angst og spenninger forårsaket av sosialt og miljømessig stress.

Positiv berøring gir en positiv opplevelse av egen kropp.

Se mer informasjon om massasje