Aromaterapi

Trygg bruk av eteriske oljer

Økt kunnskap er alltid en god følelse.

Har akkurat gjennomført en kursrekke om TRYGG BRUK AV ETERISKE OLJER ved Tisserand Institute, som har som hovedmålsetting å vurdere forskningsresultater om eteriske oljer og formidle evidensbasert informasjon om effektiv bruk av disse.

Eteriske oljer brukes daglig av millioner av mennesker både for økt velvære og i behandlingsøyemed – som oftest uten uønskede bivirkninger. Eteriske oljer er imidlertid kraftige kjemiske forbindelser (50-100 ganger mer konsentrert enn i selve planten den utvikles fra) og KAN være skadelige dersom de ikke brukes med tilbørlig forsiktighet og omhu.

Økt kunnskap om oljenes kjemiske sammensetninger og egenskaper og bedre informasjon om sikkerhetstiltak ved bruk, vil forhindre uønskede bivirkninger og skader ved bruk.

Se https://tisserandinstitute.org/safety/