Mannehelse

Movemberkampanje – 20 % rabatt i november!

 

Det er en kjensgjerning at menn søker helsehjelp sjeldnere enn kvinner. Som følge av det har menn generelt sett dårligere helse og, ikke overraskende, lavere gjennomsnittsalder enn kvinner. I mitt virke som terapeut møter jeg mange gutter og menn som har lidelser og plager de har utsatt å få hjelp med – og mange av disse plagene kunne ha vært unngått dersom de hadde oppsøkt hjelp tidligere.

Movemberkampanjen er en ypperlig mulighet for å sette fokus på gutter og menns helse og samtidig støtte opp om et prisverdig prosjekt som gjør en god jobb i en rekke land. Jeg ønsker med dette å vise at også gutter og menn kan oppsøke naturterapeutiske helsetjenester. Jeg ønsker at flere skal få oppleve den gevinsten man kan få ved å gjøre noe med egen helse.

 

Bidrag til Movember

Som et bidrag til å støtte helsefremmede prosjekter rettet mot gutter og menn, gir jeg 20 % rabatt på alle massasjetimer i november. Jeg donerer så et beløp som tilsvarer rabatten til Movember – en frivillig organisasjon som tar menns helse og psykiske tilstand på alvor, og som har fokus på menns helse i en global sammenheng.

Siden 2003 har Movember finansiert mer enn 1 250 prosjekter rettet mot menns helse verden over. Movember jobber for å øke forskningen rundt menns helse og påvirke måten helsetjenester når ut til og støtter menn på. Målsettinga er å forhindre at menn dør for unge.

Massasje øker blod- og lymfesirkulasjon, strekker muskler og løser opp arrvev, øker bevegelse i leddene og stimulerer nervesystemet. Massasje øker tilstrømning av næringsstoffer og tømming av avfallsstoffer i muskler og vev. Massasje stimulerer de sensoriske reseptorene i huden og det underliggende vevet. Jfr. NOU 1998:21 Alternativ medisin

 

NB! Movemberkampanjen gjelder massasjebehandlinger merket Svein på timebestillingssida. Rabatten trekkes fra ved betaling, og jeg sender oppsamlet beløp til Movember i slutten av måneden.

Dersom du ikke har anledning til å bestille time, kan du være med å støtte Movember ved å donere et valgfritt beløp på https://no.movember.com/donate

For relaterte sider og artikler om menn og helse, se Mannehelse

Se mer informasjon om mine massasjebehandlinger