massasje

Barn og massasje

 

Små barn er avhengige av berøring og kroppskontakt. Berøringssansen er en av de første sansene et nyfødt barn utvikler og er avgjørende for et barns utvikling. Uten berøring avtar utviklingstempoet.

Til alle tider har fysisk berøring vært brukt for å berolige og trøste. Kroppskontakt trøster oss og hjelper oss til å kjenne at vi er levende her og nå. Å bli berørt av en annen hjelper oss til å bli bevisst vår egen kropp og dens grenser. Berøringen i seg selv kan få oss til å falle til ro og gir en følelse av velvære som så igjen påvirker helsetilstanden. Uten tilstrekkelig mengde fysisk kontakt mistrives babyer og små barn, og utviklingstempoet avtar. Derfor er også spedbarnsmassasje en vanlig praksis i mange kulturer.

Massasje er en utmerket måte å gi fysisk kontakt og nærhet på, noe som skaper en følelse av trygghet og tillit og er med på å skape et sunt grunnlag for nære fysiske relasjoner senere i livet. Massasje skaper fysisk og mentalt velvære for barn i alle aldre og fører til helsefordeler som reduserte muskelspenninger og økt mobilitet. Massasje reduserer muskelspenninger og øker bevegeligheten, noe som er gunstig for restitusjon etter fysisk aktivitet og som forhindrer unødvendige skader på kroppens muskler og vev.

Positiv berøring gir en positiv opplevelse av egen kropp.

Fremmer vekst og utvikling

Massasje har vist seg å være gunstig for barns intellektuelle og fysiske ferdigheter. De sover bedre, er sjeldnere overaktive og utvikler bedre atferd. En studie fra 2004 viste at massasje kan fremme utvikling og vektøkning og motvirke vekstkomplikasjoner hos premature babyer.

Hos spedbarn utføres massasjen med skånsomme, glidende grep på kroppen. Etter hvert som barnet blir eldre utføres massasjen med litt fastere grep og inkludere arbeid på føtter, fingre og tær, ved bruk av mer vekslende teknikker.

For å gi barnet trygge og positive opplevelser av berøring, er det fint om de får massasje med jevne mellomrom. Tidlig spedbarnsmassasje kan stimulere nervesystemet og hjernens utvikling. Massasjen kan gi babyen en følelse av komfort og forbedrer styrke og motorisk koordinasjon.

Skaper velbehagsfølelse

I følge en studie fra 2020 hemmer massasje produksjonen av hormonet kortisol som setter menneskekroppen i en kamp- og flukttilstand. Avspenningsmassasje i trygge omgivelser får barn til å slappe av og reduserer nivået av kortisol i kroppen. Frykt og angst dempes, og stressnivået avtar. Erfaring viser at barnets humør bedres betraktelig etter en god massasjeøkt.

I følge en studie fra 2004 fører massasje til forhøyet nivå av hormonene dopamin og serotonin. Dopamin er en nevrotransmitter som fører til økt følelse av glede og tilfredshet. Serotonin har antidepressiv virkning. Dermed vil massasje kunne bidra til å redusere angst og spenninger forårsaket av sosialt og miljømessig stress hos barn.

Foto:AdobeStock

 

Massasjeterapi kan lindre voksesmerter hos tenåringer. Avspenningsmassasje kan dempe følelse av uro og angst. Unge som går til massasjeterapeut med jevne mellomrom i de vanskelige ungdomsårene, og som dermed også opparbeider en trygg relasjon til et voksent menneske, beskriver at de opplever en økt følelse av selvaksept og selvtillit.

Hos barn med kronisk sykdom har stress blitt identifisert som en viktig årsak til forverrede symptomer. Å takle hyppige sykehusinnleggelser, smertefulle eller ubehagelige behandlinger, restriksjoner i kosthold og daglige aktiviteter kan virke utmattende. Massasje kan være med på å redusere nivåene av stresshormoner og forhindre utvikling av frykt og angst.

Forbedrer konsentrasjonen

Barn er mer aktive enn noen gang, både fysisk og mentalt. Å lære seg å håndtere stress og få økt kroppsbevissthet som barn kan bidra til å forhindre kronisk smerte og dårlige vaner senere i livet.

Angst og ADHD er blant de vanligste årsakene til konsentrasjonsvansker hos barn.  I følge en studie fra 2003 følte barn med ADHD seg mer tilfredse og trygge etter massasjebehandling. Barnas foreldre rapporterte i tillegg om betydelige forbedringer i deres atferd.

Bedrer søvnkvaliteten

Søvn er avgjørende  for at kroppen skal fungere optimalt og sørge for mer energi og bedre konsentrasjon. God søvn er derfor viktig for et barns vekst og utvikling. Massasje har vist seg å forbedre søvnkvaliteten og stabilisere nivået av søvnhormonet melatonin

I en studie fra 2016 viste det seg at spedbarn som fikk massasjebehandling i seks uker, hadde en bedre søvnkvalitet enn spedbarn som ikke fikk slik behandling.

Ungdommer med psykiske problemer har opplevd å få bedre søvn og redusert depresjon, angst og stress etter jevnlige massasjeøkter.

Styrker immunsystemet

Immunsystemet er kroppens forsvar mot virus, bakterier og andre smittestoffer. Kronisk stress kan svekke immunforsvaret og hemmer kroppens evne til å bekjempe smittestoffer. Et langvarig forhøyet nivå av stresshormonet kortisol kan hemme de sunne immuncellene som bekjemper smittestoffer utenfra og holder immunsystemet i balanse. Ved å redusere stress, reduserer også produksjonen av kortisol, og immunsystemet får bedre vilkår for å holde kroppen sunn og frisk. Avslapningsmassasje demper stressreaksjoner og kan dermed være med på å styrke immunsystemet. Et sunt immunsystem forhindrer i tillegg utvikling av kroniske sykdommer.

I følge en studie fra 2012 økte massasjebehandling funksjonaliteten og kapasiteten til bakteriebekjempende immunceller. Spedbarn som fikk massasje i fem påfølgende dager, viste betydelige forbedringer av immunsystemets funksjon i forhold til spedbarn som ikke fikk den type behandling. Ved å forbedre immunitetssytemets funksjon, kan massasje forbedre barns evne til å takle både akutte infeksjoner og kroniske sykdomstilstander.