massasje, Psykisk helse

Naturterapi og psykisk helse

 
Verdensdagen for psykisk helse blir markert over hele verden 10. oktober hvert år. I Norge markeres kampanjen fra uke 39 til 42 og er den største opplysningskampanjen for psykisk helse her til lands.

En av fem i Norge opplever diskriminering på bakgrunn av sykdom, kjønn, alder, etnisk opprinnelse eller seksuell identitet. 

Personer som er utsatt for diskriminering har høyere risiko for å utvikle depresjon, angst og psykiske plager. Fordommer om psykiske utfordringer kan forsterke stigma om egne helseplager, og gjøre det vanskeligere å oppsøke livsnødvendig hjelp. 
 
Som naturterapeut kan jeg
  • bidra til økt kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • skape meningsfulle møter mellom mennesker
  • være med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • gjøre medmennesker mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • bidra til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa

Naturterapeutiske behandlingsformer tilpasses den enkeltes behov – det være seg bruk av homøopatiske midler både i akutte og kroniske fysiske og psykiske sykdomstilstander, eteriske oljers beroligende og oppløftende effekt på humør og sinnstilstand og massasjens avspennende og mykgjørende virkning på kroppens muskler og vev.
 
 
 

Stress undergraver psykisk helse

Mange aspekter ved psykisk helse ble utfordret under koronapandemien. Allerede før pandemien gjorde sin immars i 2019 levde anslagsvis én av åtte mennesker globalt med en psykisk lidelse. Estimater anslår økningen i både angst og depressive lidelser på mer enn 25 % i løpet av det første året av pandemien. Denne situasjonen har skapt en global krise for mental helse, som gir næring til kort- og langvarig stress og undergraver den mentale helsen til mange mennesker. (Kilde: Verdens helseorganisasjon)

Kan berøring og massasje hjelpe?

 

Til alle tider har fysisk berøring vært brukt for å berolige og trøste. Berøring gir en følelse av trygghet og velvære og påvirker på den måten den generelle helsetilstanden. 

Massasje er en utmerket måte å gi fysisk kontakt og nærhet på, noe som skaper en følelse av trygghet og tillit og er med på å redusere stressnivået i kroppen. Avspenningsmassasje i kombinasjon med visse eteriske oljers beroligende effekt kan skape et tiltrengt øyeblikk av fysisk og mentalt velvære.

I følge en studie fra 2020 hemmer massasje produksjonen av hormonet kortisol som setter menneskekroppen i en kamp- og flukttilstand. Avspenningsmassasje i trygge omgivelser får deg til å slappe av og reduserer nivået av kortisol i kroppen. Frykt og angst dempes, og stressnivået avtar.

I følge en studie fra 2004 fører massasje til forhøyet nivå av hormonene dopamin og serotonin. Dopamin er en nevrotransmitter som fører til økt følelse av glede og tilfredshet. Serotonin har antidepressiv virkning. Dermed vil massasje kunne bidra til å redusere angst og spenninger forårsaket av sosialt og miljømessig stress.

Positiv berøring gir en positiv opplevelse av egen kropp.

Se mer informasjon om massasje