Barn og ungdom, homøopati, massasje, rabatt/tilbud

20 % rabatt for barn, studenter og seniorer

Fast 20 % rabatt på all behandling til barn under 16 år, til studenter, til de som har honnørkort og til seniorer fra 67 år og oppover. Det samme gjelder ved firmaavtale.

Barn og ungdom

Barn og ungdom

Barn og ungdom er sårbare grupper som i liten grad kan gjøre gode autonome vurderinger for egen helse. Frem til du er 16 år er det i hovedsak dine foresatte som bestemmer over hvilken helsebehandling du skal få.