Barn og ungdom

Barn og ungdom

Barn og ungdom er sårbare grupper som i liten grad kan gjøre gode autonome vurderinger for egen helse. Frem til du er 16 år er det i hovedsak dine foresatte som bestemmer over hvilken helsebehandling du skal få.