Innlegg og artikler

Her legger jeg ut artikler og innlegg om naturterapi, helsepolitikk og andre relaterte temaer.


 • Naturterapi og psykisk helse
  En av fem i Norge opplever diskriminering på bakgrunn av sykdom, kjønn, alder, etnisk opprinnelse eller seksuell identitet. Personer som er utsatt for diskriminering har høyere risiko for å utvikle depresjon, angst og psykiske plager.
 • Barn og massasje
  Berøringssansen er en av de første sansene vi utvikler og er avgjørende for barnets utvikling. Massasje gir en følelse av velvære og påvirker helsetilstanden.
 • Movemberkampanje – 20 % rabatt i november!
  Med Movemberkampanjen ønsker jeg å rette fokus på at også gutter og menn kan oppsøke naturterapeutiske helsetjenester og oppleve den gevinsten man kan få ved å gjøre noe med egen helse.
 • 20 % rabatt for barn, studenter og seniorer
  Fast 20 % rabatt på all behandling til barn under 16 år, til studenter, til de som har honnørkort og til seniorer fra 67 år og oppover. Det samme gjelder ved firmaavtale.
 • Den plagsomme pollenallergien
  Blomstrende vårblomster signaliserer begynnelsen av våren, men for mange betyr de også starten på en plagsom allergisesong. Stadig flere reagerer allergisk på proteiner som finnes i pollen fra enkelte trær og noen typer gress.
 • Fem vesentlige punkter for vellykket bruk av eteriske oljer
  Robert Tisserand, rektor ved Tisserand Institutes, har skrevet en artikkel som gir et godt bilde av aromaterapeutisk behandling av enkeltindivider og aromaterapeutens utfordringer og muligheter, sammenlignet med utvikling av kommersielle velværeprodukter og dufter til bruk for mange tusen mennesker.
 • Trygg bruk av eteriske oljer
  Økt kunnskap om eteriske oljers kjemiske sammensetninger og egenskaper og bedre informasjon om sikkerhetstiltak ved bruk, vil forhindre uønskede bivirkninger og skader ved bruk.
 • Morsdags- eller valentindagsgave?
  Vi alle trenger litt velværebehandling. Hvorfor ikke gi din partner en litt utradisjonell gave?
 • Hvorfor velger jeg tittelen naturterapeut?
  Min erfaring i møte med pasienter har slipt og formet min terapeutiske hverdag til å passe en ny virkelighet og tilby ulike terapiformer.
 • En solid fagorganisasjon skaper økt trygghet
  NNHs styreleder John Petter Lindeland er oppnevnt som representant for alternative behandlerforbund i senterrådet for Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.
 • Feilslått helsepolitikk og økte avgifter rammer våre mest sårbare pasienter
  For våre pasienter betyr vedtaket om innføring av merverdiavgift på våre behandlingstilbud 25 % høyere pris – et påslag som forsterker den sosiale profilen i negativ lei.
 • Personvernerklæring
  Jeg er registrert naturterapeut MNNH og er selv er ansvarlig databehandler for person- og helseopplysninger som innhentes i en behandlingssituasjon eller ved besøk på mine nettsider.
 • Regjeringspartiene har vedtatt merverdiavgift på alternativ behandling
  Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk med støtte av Fremskrittspartiet igjennom sitt forslag til Statsbudsjett 15. desember i fjor. Dette forslaget innebar at det ble innført merverdiavgift på alternativ og komplementær behandling, gjeldende fra 1. januar 2021.
 • Homøopatiske tiltak ved sporadiske uhell og hendingar under behandling
  Under behandling av kroniske sjukdommar kan ein til tider oppleve uventa episodar og uhell som fører til mellombelse tilstandar som forstyrrar det homøopatiske behandlingsforløpet, og som krev bruk av eit mellombels middel før ein igjen kan fortsetja behandlinga av den underliggjande kroniske sjukdomen.
 • Nå kan du kjøpe homøopatiske legemidler utenom apotek
  Fra nyttår 2021 er homøopatiske legemidler ikke lenger bare tillatt solgt på apotek, men også i egne såkalte LUA-utsalg; Legemidler Utenom Apotek. Det betyr at du selv nå blant annet kan bestille homøopatiske legemidlerer på internett – for eksempel på Arnika.no.
 • Innføring av merverdiavgift på alternativ behandling er lite helsefremmende
  22. juni 2020 foreslo regjeringen, med Høyre i bresjen, at mva-fritaket for alternativ behandling skal fjernes, og at tjenestene skal pålegges 25% merverdiavgift. For pasienter og brukere, terapeuter, studenter, fagskoler og fagorganisasjoner innen naturmedisin og alternativ behandling oppfattes forslaget som et stort tilbakeskritt.
 • Barn og ungdom
  Barn og ungdom er sårbare grupper som i liten grad kan gjøre gode autonome vurderinger for egen helse. Frem til du er 16 år er det i hovedsak dine foresatte som bestemmer over hvilken helsebehandling du skal få.
 • Høringssvar – Forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling
  Er det rettferdig at mine pasienter, som ofte er avhengig av mine helsetjenester for å takle hverdagen på en noenlunde grei måte og som allerede har betalt sin del innen det offentlige helsevesenet, skal sørge for denne økte inntekten ved å få en mva-regning på toppen av det de normalt betaler?
 • Homøopati og massasje under svangerskapet
  Mer enn noen gang er det viktig å ta godt vare på seg selv under og etter svangerskap – ved å spise sunt, få i seg tilstrekkelig med væske, trene regelmessig, sørge for god søvn og ha jevnlig kontakt med lege og jordmor. Men selv den sunneste mor kan utvikle ubehageligheter som morgenkvalme, halsbrann eller forstoppelse under svangerskapet.
 • Homøopati – en fremtidsrettet og kunnskapsbasert terapiform
  Siste helga i april 2019 deltok godt og vel 40 homøopater på Norske Homeopaters Landsforbunds fagseminar om polaritetsanalyse – en metode den sveitsiske lege og homøopat Heiner Frei har utviklet for å forbedre nøyaktigheten av homøopatisk behandling.
 • Naturterapi ved ereksjonssvikt og nedsatt seksuell lyst?
  Uavhengig av andre sykdommer kan pasienter ha problemer med ereksjon, seksuell lyst, utløsning eller orgasme, og de kan oppleve smerte under seksuell aktivitet.
 • Homøopatiske grunnprinsipper
  Det homøopatiske behandlingssystemet bygger på lovmessige grunnprinsipper, eksakt definert av den tyske farmasøyt og lege Samuel Hahnemann.
 • Om homøopati
  Ordet homøopati kommer av de greske ordene «homoios», som betyr lik eller lignende, og «pathos», som betyr sykdom. Dette avspeiler homøopatiens hovedprinsipp – likhetsloven.
 • Undersøking av kjeldene til den vanlege legemiddellæra – I
  I dette essayet som blei publisert i 2. utgåve av «Reine Arzneimittellehre» bind 3 (1825), undersøkjer Hahnemann ulike metodar som ofte blir nytta for å skildre legemidla sine kurerande eigenskaper og diskuterer desse med omsyn til deira eksakte dynamiske verknad i den levande organismen.
 • Undersøking av kjeldene til den vanlege legemiddellæra – II
  I dette essayet som blei publisert i 2. utgåve av «Reine Arzneimittellehre» bind 3 (1825), undersøkjer Hahnemann ulike metodar som ofte blir nytta for å skildre legemidla sine kurerande eigenskaper og diskuterer desse med omsyn til deira eksakte dynamiske verknad i den levande organismen.
 • Fem steg til korrekt homøopatisk legemiddel
  I Uwe Plates bok Lehrbuch Symptomenlexikon finnes en god beskrivelse av prosessen for å finne det best passende homøopatiske legemidlet i hvert enkelt sykdomstilfelle.
 • Potensering i praksis – eit møte med Brita Gudjons
  Under Homøopatisk Fagforum si faglege samling i mars 1996 ga farmasøyt Brita Gudjons oss ei innføring i den handtverksmessige sida av potenseringsprosessen.
 • Samuel Hahnemann om potenseringsprosessen
  Hahnemann sine retningsliner med omsyn til dynamisering av legemiddelsubstansar, slik dei er skildra i § 270 i 6. utgåva av «Organon» og kapitlet «Legemidla» i 2. utgåva av «Dei kroniske sjukdommane, deira særeigne natur og homøopatiske kur».