Konsultasjon

 

Konsultasjon ved oppstart av behandling

Helseopplysningsskjema/samtykkeerklæring fylles alltid ut før behandling begynner. Her vektlegges opplysninger om pasienten har oppsøkt lege eller annet helsepersonell på forhånd, og om pasienten allerede får konvensjonell eller annen behandling.

konsultasjon

 

For å kunne velge riktig induviduell behandling – både ved homøopatisk behandling, aromaterapi og massasje – kartlegges nøkkeldata fra sykdomshistorien, sykdommer i familien og nåværende symptomer under første konsultasjon/anamnese. Aktive symptomer, sykdomshistorikk og arvelig påvirkning vil danne grunnlaget for valg av behandling. Både fysiske, mentale og emosjonelle tas med i anamnesen.

 

timebestilling på nett

Konsultasjon via telefon, Skype, Messenger etc. på forespørsel.

 

Sykdomshistorie

For å få best mulig effekt av behandlingen, er det viktig å få registrert så korrekte og så detaljerte symptomer som mulig. Derfor kreves det en grundig gjennomgang av nåværende og tidligere helsetilstand, samt eventuelle arvelige belastninger. Jeg setter stor pris på at pasienter oppsøker lege, får stilt diagnose og tatt aktuelle prøver og tester før behandling hos meg.

Til første konsultasjon for homøopatisk behandling er det viktig å ha tenkt gjennom følgende:

 • HVA?
  Gjelder det hodepine, magesmerte, urinveisproblematikk? Gjelder det stive muskler og fordøyelsesbesvær?
 • HVOR?
  Ved de fleste plager er et organ i kroppen påvirket. Det er viktig å få avklart om hodepinen gjelder hele hodet, pannen, tinningene eller baksiden av hodet. Ved smerter i magen må det for eksempel avklares om hele magen er berørt eller om det fortrinnsvis gjelder venstre eller høyre side av magen.
 • HVORDAN?
  Dette er et svært viktig spørsmål, spesielt ved smerte. Det finnes mange smertesensasjoner. Derfor er det viktig å få avklart hvilken sensasjon det er snakk om – om smerten er brennende, stikkende eller trykkende.
 • NÅR?
  Blir smertesensasjonen for eksempel verre før, under eller etter at du har spist? Er smertene verre når du står, sitter eller ligger? etc.
 • FØLGETILSTANDER/SYMPTOMER?
  Ofte oppstår andre plager sammen med hovedproblemet. Det kan for eksempel dreie seg om at man blir kvalm når smerten i kneet er på sitt verste, det kan være svimmelhet sammen med hodepinen etc.

 

I enkelte tilfeller – spesielt ved langvarige plager – vil det i tillegg være viktig å få informasjon om tidligere symptomer, når de oppsto og hvordan disse eventuelt har blitt behandlet.

homøopati konsultasjon

 

Egenvurderingsskjemaer

 

Ved videre behandlinger gjennomføres oppfølgingssamtaler for å se hvordan effekten av behandlingen har vært og om det eventuelt er behov for endringer. Ved behandling med homøopatiske midler må man regne med oppfølgingstimer hver tredje eller fjerde uke – avhengig av om sykdommen er akutt eller kronisk, om det dukker opp nye symptomer eller tidligere symptomer kommer tilbake m.m.

timebestilling på nett

 

Behandlingens varighet vil avhenge av sykdommens karakter, hvor lenge den har vart, alder m.m. Jo mer nøyaktig du beskriver dine plager, jo lettere er det å velge den mest passende behandlingen, noe som forkorter behandlingstiden.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med den homøopatiske behandlinga eller er usikker på doser og inntak av homøopatisk middel, tar vi det via telefon, uten ekstra kostnad. Er det mer omfattende, kan egen oppfølgingstime være påkrevd.