Konsultasjon

Ved første konsultasjon/første gangs behandling

fylles alltid helseopplysningsskjema/samtykkeerklæring ut. Her vektlegges opplysninger om pasienten har oppsøkt lege eller annet helsepersonell på forhånd, og om pasienten allerede får konvensjonell eller annen behandling. Under selve konsultasjonen registreres nåværende tilstand og eventuell sykehistorie.

Konsultasjon via telefon, Skype, Messenger etc. på forespørsel.

Ved homøopatisk konsultasjon

er det viktig å få registrert så korrekte og så detaljerte symptomer som mulig. Derfor kreves det en grundig gjennomgang av helsetilstanden. Jeg setter stor pris på at pasienter oppsøker lege, får stilt diagnose og tatt aktuelle prøver og tester før homøopatisk konsultasjon hos meg.

Til første homøopatiske konsultasjon hos meg er det viktig å ha tenkt gjennom følgende:

HVA?
Gjelder det hodepine, magesmerte, urinveisproblematikk? Gjelder det stive muskler og fordøyelsesbesvær?

HVOR?
Ved de fleste plager er et organ i kroppen påvirket. Det er viktig å få avklart om hodepinen gjelder hele hodet, pannen, tinningene eller baksiden av hodet. Ved smerter i magen må det for eksempel avklares om hele magen er berørt eller om det fortrinnsvis gjelder venstre eller høyre side av magen.

HVORDAN?
Dette er et svært viktig spørsmål, spesielt ved smerte. Det finnes mange smertesensasjoner. Derfor er det viktig å få avklart hvilken sensasjon det er snakk om – om smerten er brennende, stikkende eller trykkende.

NÅR?
Blir smertesensasjonen for eksempel verre før, under eller etter at du har spist? Er smertene verre når du står, sitter eller ligger? etc.

FØLGETILSTANDER?
Ofte oppstår andre plager sammen med hovedproblemet. Det kan for eksempel dreie seg om at man blir kvalm når smerten i kneet er på sitt verste, det kan være svimmelhet sammen med hodepinen etc.

I enkelte tilfeller – spesielt ved langvarige plager – vil det i tillegg være viktig å få informasjon om tidligere symptomer, når de oppsto og hvordan disse eventuelt har blitt behandlet.

Homøopatisk konsultasjon Foto: Svein Johannessen

Egenvurderingsskjemaer

Ved videre behandlinger gjennomføres oppfølgingssamtaler for å se hvordan effekten av behandlingen har vært og om det eventuelt er behov for endringer. Ved behandling med homøopatiske midler må man regne med oppfølgingstimer hver tredje eller fjerde uke – avhengig av om sykdommen er akutt eller kronisk, om det dukker opp nye symptomer eller tidligere symptomer kommer tilbake m.m.

Behandlingens varighet vil avhenge av sykdommens karakter, hvor lenge den har vart, alder m.m. Jo mer nøyaktig du beskriver dine plager, jo lettere er det å velge den mest passende behandlingen, noe som forkorter behandlingstiden.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med den homøopatiske behandlinga eller er usikker på doser og inntak av homøopatisk middel, tar vi det via telefon, uten ekstra kostnad. Er det mer omfattende, kan egen oppfølgingstime være påkrevd.