Helsepolitikk

En solid fagorganisasjon skaper økt trygghet

NNHs styreleder John Petter Lindeland er oppnevnt som representant for alternative behandlerforbund i senterrådet for Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.