Helsepolitikk

Regjeringspartiene har vedtatt merverdiavgift på alternativ behandling

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk med støtte av Fremskrittspartiet igjennom sitt forslag til Statsbudsjett 15. desember i fjor. Dette forslaget innebar at det ble innført merverdiavgift på alternativ og komplementær behandling, gjeldende fra 1. januar 2021.

Helsepolitikk

Innføring av merverdiavgift på alternativ behandling er lite helsefremmende

22. juni 2020 foreslo regjeringen, med Høyre i bresjen, at mva-fritaket for alternativ behandling skal fjernes, og at tjenestene skal pålegges 25% merverdiavgift. For pasienter og brukere, terapeuter, studenter, fagskoler og fagorganisasjoner innen naturmedisin og alternativ behandling oppfattes forslaget som et stort tilbakeskritt.

Helsepolitikk

Høringssvar – Forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling

Er det rettferdig at mine pasienter, som ofte er avhengig av mine helsetjenester for å takle hverdagen på en noenlunde grei måte og som allerede har betalt sin del innen det offentlige helsevesenet, skal sørge for denne økte inntekten ved å få en mva-regning på toppen av det de normalt betaler?