Naturterapi

Hvorfor velger jeg tittelen naturterapeut?

Min erfaring i møte med pasienter har slipt og formet min terapeutiske hverdag til å passe en ny virkelighet og tilby ulike terapiformer.

Helsepolitikk

En solid fagorganisasjon skaper økt trygghet

NNHs styreleder John Petter Lindeland er oppnevnt som representant for alternative behandlerforbund i senterrådet for Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.