massasje, Psykisk helse

Naturterapi og psykisk helse

En av fem i Norge opplever diskriminering på bakgrunn av sykdom, kjønn, alder, etnisk opprinnelse eller seksuell identitet. Personer som er utsatt for diskriminering har høyere risiko for å utvikle depresjon, angst og psykiske plager.