Naturterapi

Hvorfor velger jeg tittelen naturterapeut?

Min erfaring i møte med pasienter har slipt og formet min terapeutiske hverdag til å passe en ny virkelighet og tilby ulike terapiformer.

Helsepolitikk

Innføring av merverdiavgift på alternativ behandling er lite helsefremmende

22. juni 2020 foreslo regjeringen, med Høyre i bresjen, at mva-fritaket for alternativ behandling skal fjernes, og at tjenestene skal pålegges 25% merverdiavgift. For pasienter og brukere, terapeuter, studenter, fagskoler og fagorganisasjoner innen naturmedisin og alternativ behandling oppfattes forslaget som et stort tilbakeskritt.