homøopati

Homøopatiske tiltak ved sporadiske uhell og hendingar under behandling

Under behandling av kroniske sjukdommar kan ein til tider oppleve uventa episodar og uhell som fører til mellombelse tilstandar som forstyrrar det homøopatiske behandlingsforløpet, og som krev bruk av eit mellombels middel før ein igjen kan fortsetja behandlinga av den underliggjande kroniske sjukdomen.

homøopati

Homøopatiske grunnprinsipper

Det homøopatiske behandlingssystemet bygger på lovmessige grunnprinsipper, eksakt definert av den tyske farmasøyt og lege Samuel Hahnemann.

homøopati

Om homøopati

Ordet homøopati kommer av de greske ordene «homoios», som betyr lik eller lignende, og «pathos», som betyr sykdom. Dette avspeiler homøopatiens hovedprinsipp – likhetsloven.

homøopati

Potensering i praksis – eit møte med Brita Gudjons

Under Homøopatisk Fagforum si faglege samling i mars 1996 ga farmasøyt Brita Gudjons oss ei innføring i den handtverksmessige sida av potenseringsprosessen.