homøopati

Fem steg til korrekt homøopatisk legemiddel

I Uwe Plates bok Lehrbuch Symptomenlexikon finnes en god beskrivelse av prosessen for å finne det best passende homøopatiske legemidlet i hvert enkelt sykdomstilfelle.